be-NATURE doet SDG’s bloeien

In 2015 legden de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vast. Zij vormen de basis voor de duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030. NV be-MINE is helemaal overtuigd van die duurzame aanpak. Het bewijs vind je op de mijnsite van Beringen: be-MINE is een ideale proeftuin om de duurzame doelstellingen in de praktijk te brengen. En dat gebeurt op vijf manieren. 

1. Lokale plantengroei

In de voormalige mijn gebruikten de mijnwerkers sparrenhout om de gangen te stutten. Maar die sparrenbossen zijn aangeplant en dus niet-lokaal. Nu vervangen we ze door lokale variëteiten. Zo krijgt de inheemse natuur opnieuw voluit de kans om te groeien en te bloeien.

2. Minder verharding

Voor de industriële activiteiten had je een stevige ondergrond nodig. Maar voor de invulling van be-MINE is die verharde vloer overbodig. Door te ontharden krijgt het hemelwater de kans om in de grond te trekken. Dat helpt tegen verdroging en overstromingsgevaar.

3. Hergebruik van water

Op een enorm gebouw ligt … een imposant dak. En dat grote oppervlak zorgt voor een aanzienlijke ‘wateropbrengst’. In de plaats van al die neerslag naar de riolering te sturen, hebben we reservoirs gebouwd. Het opgevangen hemelwater hergebruiken we op verschillende plekken.

4. Gezonder parkeerbeleid

De tijd dat de auto koning was, ligt gelukkig achter ons. Iedereen weet dat een stukje wandelen best oké is. Daarom voorzien we voldoende parkeerplaatsen en ijveren wij bij overheden voor een maximum parkeernorm, met parkeerfaciliteiten die iets verder van het gebouw liggen. Dat maakt de omgeving aan en rond de inkom veiliger en aangenamer.

5. Nieuwe lokale tewerkstelling

Om al de doelstellingen te realiseren, hebben we gemotiveerde collega’s nodig. Zo zorgen de SDG’s voor nieuwe arbeidsplaatsen. Op die manier stimuleert be-MINE de lokale werkgelegenheid én staat de duurzame visie in de kijker. Zo bouwen we samen aan morgen.