HET PROJECT

be-NATURE, een uniek concept voor een unieke site

be-NATURE  is een project dat op een unieke manier industrieel erfgoed en natuur zal combineren. Het project zal worden ontwikkeld in de voormalige kolenwasserijen 1 en 3 van Beringen Mijn. 

De Kolenwasserijen -hét hart van de steenkoolmijn- is de plek waar de kolen verwerkt werden. Het gebouwencomplex staat op kolommen zodat de kolenwagentjes eronder konden rijden om ze vervolgens te vullen met kolen en opnieuw naar de kolenhaven te laten vertrekken.

In de buurt van de kolenwasserij was er daarom continue beweging, 24 uur per dag en 7 dagen op 7, zowel van mijnkarretjes als mijnwerkers. Kolenwasserij 1 en 3 staan vandaag 30 jaar stil. De beweging is gestopt, het imposante gebouw staat leeg en degradeert. Dat zal snel veranderen.

Het idee

Een groen hart IN de site

Het kloppende, industriële hart met zwarte kolen van toen wordt omgevormd tot het groene hart van de mijn, waarbij natuur en water tot in de kern van het gebouw binnendringen. De toeristen nemen de plaats in van de treinen en wagons als ze langs de nieuwe sporen richting de kolenwasserij gaan. Na een periode van stilstand, keert de beweging van vroeger terug, zij het op een wat zachtere manier

De kern van het gebouw was vroeger alleen toegankelijk voor de mensen die er werkten, maar zal in de toekomst vrij toegankelijk zijn voor iedereen, voor de bewoners van Beringen én voor de toerist. De kolenwasserij zal opnieuw een centrale rol krijgen in de werking van de mijnsite.

Het aanbod

Een unieke beleving

Het impressionante gebouw van de kolenwasserijen 1 en 3 domineren de aanblik langs de noordzijde. Met zijn 45 meter is het gebouw dan ook minstens even groot als heel wat kerktorens. Die impressionante aanblik wordt helemaal behouden. De noordelijke gevel wordt over de volledige hoogte en breedte gerestaureerd. De instabiele oostgevel wordt vervangen door een nieuwe transparante schil zodat kolenwasserij 3 vanop de Avonturenberg een grote kijkdoos wordt. Achter de gevel worden de eerste 15 ook gerenoveerd en omgevormd tot mooie ruimtes die een herbestemming zullen krijgen.

Daarachter komt be-NATURE​

De structuur van kolommen en balken wordt gerestaureerd. Het dak verdwijnt, waardoor er binnen het gebouw een open ruimte ontstaat. Een ruimte waarin de natuur kan groeien. Geleidelijk aan smelten industrieel erfgoed en natuur daardoor samen. Het zal een uniek schouwspel opleveren dat continu verandert, op het ritme van de seizoenen en meegroeit met de planten en bomen die er zich nestelen.

Fietsen door de mijn

De fietsbeleving begint op be-MINE ongewoon sterk. Langs het belevingsfietspad kunnen fietsers onder de kolenwasserijen door fietsen, zoals ook vroeger de kolenwagons deden. De bezoeker ziet onmiddellijk de grootsheid van het gebouwencomples: fietsers trappen onder meer dan 10.000m² overdekte buitenruimte, tussen een bos van betonnen kolommen waarop het immense gebouw rust.

Het is het begin van een fietstocht doorheen het Limburgse mijnverleden. be-MINE is immers de meeste westelijk gelegen mijnsite van Limburg en is daarmee ook de eerste mijnsite die bezoekers uit de richtingen Antwerpen of Brussel zullen tegenkomen. Het is dan ook geen toeval dat be-MINE de functie van toegangspoort krijgt van waaruit bezoekers het Limburgse mijnverleden kunnen ontdekken. Dat kan dus ook per fiets via het kolenspoor, de fysieke fietsverbinding die in de toekomst alle mijnzetels met elkaar zal verbinden. Fietsers kunnen hun kuiten alvast insmeren want ze kunnen fietsen van Beringen tot in Maasmechelen, wat zelfs langer is dan de Belgische kust.

Wandelpad met een uitzichtpunt

Bijna als een bospad, baant een pad van loopbruggen en trappen zich doorheen het gebouw een weg naar boven. De wandelaar krijgt zo een uniek zicht op de kern van de kolenwasserij, waarin de belangrijkste en grootste machines nog steeds aanwezig zijn. Zo ontstaat een verhaal van erfgoed, water en natuur. Als eindpunt is er de kapeltoren, het hoogste punt van de site. Dat uitkijkpunt – dat zich trouwens even hoog boven de site uitstrekt als de wielen van de schachtbok -biedt een uniek zicht op de zeer wijde omgeving. Omgekeerd is het een herkenningspunt voor bezoekers die zich naar be-MINE begeven.