ONTDEK BE-NATURE OP DE MIJNSITE BE-MINE

Een unieke combinatie van industrieel erfgoed en groen

Een bijzondere attractie voor jong en oud

Je wandelt tussen de indrukwekkende, hoge structuren van een kolenwasserij die werd gebouwd in het begin van de vorige eeuw. Maar tegelijkertijd beweeg je ook tussen bomen en planten, en ben je midden in het groen. Die unieke combinatie van architectuur en natuur heeft een naam: be-NATURE. Dit project, uniek in Europa, willen we klaar hebben tegen eind 2024.

Render 1

Nieuws en events

Bomen en planten in een gebouw?

De mijnsite in Beringen, bekend onder de naam be-MINE, ligt temidden van Beringen-Mijn met z’n typische tuinwijken en rijk mijnpatrimonium zoals o.a. de mijnkathedraal, het mijnstadion en het park van de directeur. Aan de oostzijde grenst de site aan de 2 terrils, waarvan eentje in 2016 omgevormd is tot Avonturenberg en waarvan de andere vandaag een uitgebreid groengebied vormt en het fijn vertoeven is voor mens en dier. Die natuur trekken we door op be-MINE, de laatste jaren is maximaal ingezet op ontharding, waterbuffering en re-NATURE: ‘het terugbrengen van streekeigen vegetatie die groeit op de specifieke schrale mijngronden’. Het groen vormt zo het verbindend element tussen de imposante architectuur…

Met be-NATURE gaan we nog en stap verder. Dit project zal de natuur binnen brengen in de gebouwen waarin vroeger de kolenwasserijen 1 en 3 waren gevestigd. Bezoekers zullen in het hart van het gebouw kunnen kennismaken met erfgoed, natuur en water via een nieuwe belevingstrap die hen tussen de historische machines en het groen meeneemt tot op het hoogste punt van de site om daar te kunnen genieten van een 360° uitzicht.

Kolenwasserijen 1 en 3

Het gebouw dat de kolenwasserijen 1 en 3 huisvest ligt aan de noordoostkant van de mijnsite. Een kolenwasserij is het belangrijkste en het meest vitale bovengronds productiegebouw van een steenkoolmijn. Hier worden de steenkolen die uit de ondergrond komen gescheiden van de steen- en andere afval en gesorteerd door verschillende technieken. De kolenwasserij van Beringen is de grootste getuige van de industriële geschiedenis van ons land en één van de laatste grote kolenwasserijen in West-Europa.

Het is een indrukwekkend gebouw, met een footprint van 3300m², dat op zijn hoogste punt 50 meter is. Het gebouw is dan ook bepalend voor het uitzicht van de site. Daarom is het ook belangrijk om de constructie en basisstructuur te bewaren. Zo blijft het indrukwekkende beeld van de site aan de noordkant intact.