DE INVULLING

Concrete invullingen blazen nieuw leven in de site

Op basis van de input van erfgoedexperts en erfgoedverenigingen tekenden we een nieuw toekomstscenario uit voor de reusachtige kolenwasserijen 1 en 3. Deze visie mondde uiteindelijk uit in een ontwerp, met re-NATURE als leidend principe en geeft het gebouw een nieuwe en unieke invulling. 

Spoorpark

Het spoorpark bestaat uit verschillende wandelpaden die de reeds bestaande spoorlijnen in het Houtpark opnieuw verbinden met de spoorlijnen in de betonnen vloer van de kolenwasserij. Deze parallele paden vormen de ruggengraat van het park. Ze snijden door een natuurlijk landschap dat een sterke variatie kent in gebruik en vegetatie. Open, recreatieve graszones worden afgewisseld met robuuste en meer gesloten groenmassieven.

Ontwerp zonder titel-4
Referentie voor fietspad
Park_am_Gleisdreieck-Flaschenhals-Atelier_LOIDL-01
Verschillende invullingen tussen sporen

Maaiveldvloer

De bestaande vloer van de kolenwasserij omvat een grote, open vlakte met alle spoorlijnen als parallelle lijnstructuren. Op de open vloer staat een grid van kolommen dat het hele gebouw ondersteunt.

TRAP
Gepoedercoate stalen trap met industrieel detail
BETON
Opengebroken betonnen vloer met beplanting

be-NATURE kern met belevingstrap en uitzichtspunt

In de achterliggende kern van de kolenwasserij gebeurt een selectieve uitzuivering van gebouw en uitrusting. Door het openen van de middenkern krijgt de onderliggende massa meer licht en zuurstof. Het gaat dan niet enkel over de middenkern op zich, maar vooral over de te herbestemmen gebouwdelen van kolenwasserijen 1 en 3 die door deze uitzuivering van extra daglicht kunnen genieten. Het behoud van het hoogste aanvoerpunt (de “kapeltoren”) garandeert het behoud van de erfgoedwaarde, verder worden ook alle belangrijke schakels (machines) behouden die het productieproces van weleer afleesbaar moeten maken.

p-004-4
be-NATURE kern als aantrekkingspunt
TRAP2
Belevingstrap met uitzichtpunt

Herbestemming

Door het ontwerp van gedeeltelijke ontpitting, maar vooral door behoud van grote delen van de kolenwasserij ontstaat er rond de be-NATURE kern ongeveer 10.000m² aan ontwikkelbare ruimte. We mikken hier op een bovenregionaal programma waarmee de volledige site een nieuwe impuls krijgt.

De herbestemmingen zullen volledig in lijn moeten liggen met de water- en groenfilosofie van de site alsook met het be-NATURE project dat als basisprincipe natuur en water ademt. Rekening houdend met het toerisme dat de site vandaag al kent en de komst van het bovenregionaal mijnbelevingscentrum be-MINE PIT zou een hotel een absolute meerwaarde kunnen zijn voor de site en de ruimere omgeving. Verder is er ruimte voor een multifunctionele, unieke cascoruimte waarbij onder andere tijdelijke tentoonstellingen en bovenregionale events tot de mogelijkheden behoren.

Heb je interesse om mee te werken aan dit project met een creatieve invulling, klik dan hiernaast om contact te nemen.